HD 76030 Ash Veneer

HD 76030 - Ash Veneer

HD 76030 Ash Veneer

Размери Намотка на ролка
24x2mm 50 m
34x2mm 50 m
42x2mm 50 m