HD 76130 European Maple Veneer

HD 76130 - European Maple Veneer

HD 76130 European Maple Veneer

Размери Намотка на ролка
24x2mm 50 m
34x2mm 50 m
42x2mm 50 m