HD 78030 American Walnut Veneer

HD 78030 - American Walnut Veneer

HD 78030 American Walnut Veneer

Размери Намотка на ролка
24x2mm 50 m
34x2mm 50 m
42x2mm 50 m