HD 72010 American Cherry Veneer

HD 72010 - American Cherry Veneer

HD 72010 American Cherry Veneer

Размери Намотка на ролка
23mm 200 m
43mm 200 m