HD 72110 Pear Veneer

HD 72110 - Pear Veneer

HD 72110 Pear Veneer

Размери Намотка на ролка
23mm 200 m
43mm 200 m