HD 73010 Alder Veneer

HD 73010 - Alder Veneer

HD 73010 Alder Veneer

Размери Намотка на ролка
23mm 200 m
43mm 200 m