HD 75110 Spruce Veneer

HD 75110 - Spruce Veneer

HD 75110 Spruce Veneer

Размери Намотка на ролка
23mm 200 m
43mm 200 m