HD 76310 American Maple Veneer

HD 76310 - American Maple Veneer

HD 76310 American Maple Veneer

Размери Намотка на ролка
23mm 200 m
43mm 200 m