HD 75020 Pine Veneer Preglued

HD 75020 - Pine Veneer Preglued

HD 75020 Pine Veneer Preglued

Размери Намотка на ролка
23mm 50 m
43mm 50 m