HD 76320 Am. Maple Veneer Pregl.

HD 76320 - Am. Maple Veneer  Pregl.

HD 76320 Am. Maple Veneer Pregl.

Размери Намотка на ролка
23mm 50 m
43mm 50 m