HD 78120 Mahogany Veneer Pregl.

HD 78120 - Mahogany Veneer Pregl.

HD 78120 Mahogany Veneer Pregl.

Размери Намотка на ролка
23mm 50 m
43mm 50 m