HD 64201 Oak FALZ

HD 64201 - Oak FALZ

HD 64201 Oak FALZ

Размери Намотка на ролка
440mm
640mm