HD 44370 Natural Oak Pore

HD 44370 - Natural Oak Pore

HD 44370 Natural Oak Pore

Размери Намотка на ролка
45mm 23 m2