HD 471793 Apple Pearl

HD 471793 - Apple Pearl

HD 471793 Apple Pearl

Размери Намотка на ролка
45mm 23 m2
45mm Preglued 50 m