HD 71030 Beech Veneer

HD 71030 - Beech Veneer

HD 71030 Beech Veneer

Размери Намотка на ролка
38x3mm 50 m