HD 76430 Core Ash Veneer

HD 76430 - Core Ash Veneer

HD 76430 Core Ash Veneer

Размери Намотка на ролка
20x1,5mm 50 m