Falco Hungary

Vergleichstabellen


103

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm, 700mm, 16mm mit Kl., 17mm mit Kleber, 19mm mit Kleber, 22mm mit Kleber, 40mm mit Kleber, 45mm mit Kleber

103 FS01

 • HU 10980 - ABS Weiß glatt 100 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

103 FS02

105 FS23

107 FS08

107 FS15

116

 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm, 700mm, 16mm mit Kl., 17mm mit Kleber, 19mm mit Kleber, 22mm mit Kleber, 40mm mit Kleber, 45mm mit Kleber

116 FS01

 • HU 10980 - ABS Weiß glatt 100 - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

200 FS02

 • HU 19015 - ABS Schwarz perl 101 - 22x0,45mm G, 22x0,7mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x0,45mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl. G, 22x0,7mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl. G
 • HU 19016 - ABS Schwarz perl 101 - 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm

200 FS31

210 FS15

 • HU 13000 - ABS Rot perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl., 22x0,7mm mit Kl.

213 FS15

 • HU 15125 - ABS Blau perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl., 22x0,7mm mit Kl.

215 FS15

216 FS15

219 FS15

240 FS08

241 FS08

242 FS15

 • HU 11134 - ABS Gelb perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl., 22x0,7mm mit Kl.

244 FS08

245 FS08

247 FS08

247 FS23

271 FS02

 • HU 17164 - ABS Anthrazit perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl.

300 FS15

301 FS08

301 FS23

303 FS02

 • HD 29509 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl.

304 FS02

307 FS15

312 FS02

314 FS08

314 FS23

344 FS15

345 FS02

 • HU 17035 - ABS Grau perl 101 - 19x2mm, 22x0,45mm G, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x1mm G, 23x2mm G, 28x1mm, 28x2mm G, 28x3mm G, 32x1mm, 32x2mm G, 33x2mm G, 42x0,45mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl. G, 22x0,7mm mit Kl., 23x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl. G

348 FS15

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl 101 - 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x2mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm G mit Kl., 22x0,7mm mit Kl. G
 • HU 12516 - ABS Beige perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl., 22x0,7mm mit Kl.

348 FS23

384 FS08

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl 101 - 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x2mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm G mit Kl., 22x0,7mm mit Kl. G

401 FS24

 • HD 210381 - ABS Buche Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit Kl.

403 FS24

404 FS24

408 FS08

410 FS24

415 FS24

417 FS15

418 FS24

419 FS24

422 FS15

 • HD 280722 - ABS Nussbaum Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 75m Rolle, 23x2mm 75m Rolle, 42x2mm 75m Rolle, 260x2mm 75m Rolle, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit Kl.

428 FS24

438 FS24

440 FS 08

441 FS24

442 FS24

443 FS24

457 FS24

458 FS24

459 FS15

461 FS24

 • HD 211513 - ABS Buche perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 95x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl.

462 FS24

463 FS24

466 FS15

468 FS15

 • HD 22855 - ABS Calvados perl - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 42x0,45mm G, 42x2mm G, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl. G, 42x0,45mm mit Kl.
 • HD 222951 - ABS Calvados perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit Kl.

474 FS24

476 FS15

489 FS15

 • HD 22855 - ABS Calvados perl - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 42x0,45mm G, 42x2mm G, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl. G, 42x0,45mm mit Kl.
 • HD 222951 - ABS Calvados perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm mit Kl.

504 FS15

508 FS15

510 FS15

515 FS22

516 FS22

518

518 FS22

521 FS24

524 FS24

 • HD 282227 - ABS Wenge perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl.

531 FS15

534 FS15

 • HD 211599 - ABS Buche Schoko perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

535 FS22

 • HD 291428 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl.

537 FS15

538 FS22

539 FS22

540 FS08

541

541 FS08/FS15

542 FS22

550 FS15

551 FS15

553 FS15

570 FS31

571 FS31

572 FS22

577 FS22

 • HD 241145 - ABS Eiche Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

578 FS22

582 FS22

583 FS22

584 FS22

586 FS22

587 FS22

588 FS22

604 FS22

605 FS22

606 FS21

610 FS21

611 FS22

612 FS22

616 FS08

617 FS08

618

618 FS08

619 FS08

623 FS22

624 FS22

637 FS15

 • HD 23352 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

697 FS22

 • HD 241145 - ABS Eiche Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.
 • HD 25697 - ABS Ulme Rauna Pore - 22x1mm, 42x1mm, 275x1mm

698 FS22

728 FS08

729 FS08

764 FS15

M105 FS70

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt 100 - 19x2mm Glanz 90°, 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90° P, 25x2mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°
 • HU 108681 - ABS Brilliantweiß gl.100 - 22x1mm Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°
 • HL 108681 - PP Weiß glatt 100 - 22x1mm Glanz 90° LASER, 405x1mm Glanz 90° LASER

M200 FS70

 • HU 19015 - ABS Schwarz glatt 100 - 22x1mm G Glanz 90°, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 42x1mm Glanz 90°, 42x2mm Glanz 90°, 405x1mm Glanz 90°, 405x2mm Glanz 90°

M207 FS70

M208 FS70

M215 FS70

M216 FS70

M219 FS70

M223 FS70

M230 FS70

M235 FS70

M271 FS70

M318 FS70

M345 FS70

M348 FS70

M549 FS70

M608 FS70

M609 FS70

M724 FS70

M725 FS70

Y726 FS21

Y727 FS21