We changed all email addresses into a new format. Please, use: name.surname@hranipex.com. For more information contact us at: cz-hranipex@hranipex.com.

Promena struktureHranipex reflektuje sve promene proizvoda uključujući i promene u strukturi. Od drvo teksture do perla, od perla do glatke, od glatke do sjajne... U mogućnosti smo da savršeno napravimo strukture laminatnih ploča.

16. фебруар 2017.
HU 10911 - ABS White Smooth 100

HU 10911 - ABS White Smooth 100

22x2mm, 205x2mm, 23x2mm P

HU 101000 - ABS White Soft Pearl 107

HU 101000 - ABS White Soft Pearl 107

205x0,7mm, 22x0,7mm Pregl.

5. децембар 2016.
HU 12564 - ABS Light Cream Pe 101

HU 12564 - ABS Light Cream Pe 101

22x0,7mm G, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 22x2mm, 22x0,7mm Pregl.

7. новембар 2016.
HU 177193 - ABS Platinum Grey Pe 101

HU 177193 - ABS Platinum Grey Pe 101

42x2mm, 22x2mm, 22x0,7mm Pregl., 22x0,7mm

HU 13321 - ABS Red Pearl 101

HU 13321 - ABS Red Pearl 101

23x2mm P, 22x2mm, 42x2mm, 22x1mm

Artikli: 5