ABS кантовеHU 101000 - ABS White Soft Pearl 107

22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HU 101000 - ABS White Pore XC

22x1mm, 22x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HU 101000 - ABS White Pearl XG

22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

HU 101027 - ABS White Smooth 100

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm PL, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm Pregl.


HD 210047 - ABS Wild Beech Pore

23x1mm, 42x1mm, 115x1mm

HD 21013 - ABS Sandy Beech Smooth

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Pregl.

HD 21014 - ABS Truffle Beech Smooth

22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Pregl.HD 222608 - ABS Plum Smooth

22x1mm Gl. 90°, 42x1mm Gl. 90°, 275x1mm Gl. 90°

HD 240232 - ABS Oak Smooth

22x1mm Gl. 90°, 275x1mm Gl. 90°

HD 281001 - ABS Olive Smooth

22x1mm Gl. 90°, 42x1mm Gl. 90°, 275x1mm Gl. 90°

HD 283031 - ABS Dark Olive Smooth

22x1mm Gl. 90°, 42x1mm Gl. 90°, 275x1mm Gl. 90°HSE 10049 - ABS White Smooth 100

23x0,7mm Gl. 90°, 53x0,7mm Gl. 90°, 405x0,7mm Gl. 90°

HSE 101298 - ABS White Smooth 100

23x1mm Gloss 90°, 45x1mm Gloss 90°, 405x1mm Gloss 90°

HSE 101374 - ABS White Smooth 100

23x0,7mm Gl. 90°, 23x1mm Gloss 90°, 45x1mm Gloss 90°, 405x1mm Gloss 90°

HSE 127315 - ABS Beige Smooth 100

23x1mm Gloss 90°, 45x1mm Gloss 90°, 405x1mm Gloss 90°