HD 71020 Beech Veneer Preglued

HD 71020 - Beech Veneer Preglued

HD 71020 Beech Veneer Preglued

Размери Намотка на ролка
22mm 50 m
23mm 50 m
30mm 50 m
35mm 50 m
43mm 50 m