HD 77020 Birch Veneer Preglued

HD 77020 - Birch Veneer Preglued

HD 77020 Birch Veneer Preglued

Размери Намотка на ролка
23mm 50 m
43mm 50 m