HD 68337 Macore FALZ

HD 68337 - Macore FALZ

HD 68337 Macore FALZ

Размери Намотка на ролка
360mm
460mm