UNI декориПозиции: 22

HU 30113 - White Smooth

HU 30113 - White Smooth

16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 700mm, 16mm Preglued, 17mm Preglued, 19mm Preglued, 22mm Preglued, 40mm Preglued, 45mm Preglued

HU 30140 - White Blind Smooth

HU 30140 - White Blind Smooth

22mm, 23mm, 45mm, 650mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

HU 38142 - Brown Blind Smooth

HU 38142 - Brown Blind Smooth

22mm CW, 45mm CW, 700mm, 22mm Pregl. CW, 45mm Pregl.CW

HU 39143 - Black Blind Smooth

HU 39143 - Black Blind Smooth

22mm, 45mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

Позиции: 22