HD 71030 Beech Veneer

HD 71030 - Beech Veneer

HD 71030 Beech Veneer

Размери Намотка на ролка
20x1,5mm 50 m