Промяна на покритиеХранипекс отразява всички промени включително и на повърхностите на своите кантове. От гравир на шагрен, от шагрен на гладка, от гладка на фина повърхност.... Можем да приспособим структурата на канта, така както всяка плоскост изисква.

Позиции: 0