HRANICOLL D4 - PVAc disperzní lepidlo

HRANICOLL D4 - PVAc disperzní lepidlo

Vysoce kvalitní disperzní lepidlo odolné proti vodě a vysokým teplotám. Můžete ho použít v exteriéru na materiály vystavené povětrnostním vlivům.

 

Příklady použití:

  • lepení okenních rámů
  • lepení měkkého a tvrdého dřeva
  • lepení spár v deskách
  • lepení plošných povrchů

Charakteristika:

Hranicoll D4 je jednosložkové disperzní lepidlo na bázi vody a má širokou využitelnost. Díky své odolnosti je lepidlo vhodné obzvlášť pro segmentované profily, okenní hranoly a hrany oken.

Teplota místnosti, materiálu a lepidla 18–22 °C
Relativní vlhkost vzduchu 60–70 %
Vlhkost dřeva (měla by korelovat s pozdější vlhkostí dřeva):
Vnitřní použití cca
Venkovní použití cca
 
 
8–10
1115
 
 
%
%
Nanášené množství: v závislosti na aplikaci 80–150 g/m²
Lisovací tlak pro beznapěťové obrobky 0,1–1 N/mm2
Minimální doba lisování:
Laminování okenních hranolů
Montážní lepení
 
20–25
8–15
 
min
min

Balení a skladování:

Uchovávejte v originálním, dobře uzavřeném balení. Trvanlivost je při dodržení správného
skladování 9 měsíců od data výroby. Přípravek chraňte před mrazem a teplotou vyšší než 25 °C.

Při delším skladování lepidla se může zvýšit viskozita, v takovém případě doporučujeme
výrobek před použitím zamíchat. Tato skutečnost nemá vliv na adhezní vlastnosti výrobku.

Aplikace:

Při práci se dřevem nejprve dřevo řádně ohoblujte a zbavte ho prachu a mastnoty, nerovnosti povrchu totiž způsobují delší dobu tuhnutí a menší mechanickou pevnost.

Hranicoll D4 nanášejte běžnými aplikačními nástroji na jednu nebo obě strany. Množství nanášeného lepidla závisí na savosti a vlastnostech povrchu lepených materiálů. Teplota, vlhkost, savost materiálu, hmotnost nánosu a napětí uvnitř materiálu mají různý vliv na otevřenou dobu, dobu tuhnutí a dobu lisování. Teplo urychluje proces tuhnutí a zkracuje otevřenou dobu. Během otevřené doby se díly spojují a lisují, lepidlo nanášejte při teplotě nad +12 °C.

Po použití můžete stroje a zařízení vyčistit studenou nebo teplou vodou s pomocí čisticího koncentrátu Hraniclean 07.

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení
HRANICOLL D4 - PVAc disperzní lepidlo 5 kg
5 kg
 
HRANICOLL D4 - PVAc disperzní lepidlo 25 kg
25 kg
 
HRANICOLL D4 - PVAc disperzní lepidlo 800 ml
800 ml