Star-filled Created with Sketch.

H-SILICONE Mirror - Transparent Neutral Silicone

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení Počet ks v balení
310 ml
15
 

Popis produktu

Montážní lepidlo na připevňování zrcadel na různé podklady.

Příklady použití:

  • připevňování zrcadel na podklady, např. glazura, sklo, omítka, beton, deska OSB, dřevo, překližka
  • lepení zrcadlových mozaik ve sprchových kabinách
  • připevňování zrcadel na povrchy vystavené vibracím a pnutí (nové stavby)
  • připevňování velkorozměrných desek lacobel (stavební systémy s posuvnými dveřmi)
  • spárování okrajů zrcadel
  • vlepování zrcadel do kovových dřevěných a plastových rámů
  • připevňování skleněných elementů vně budov

Charakteristika:

H-silicone mirror je jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel. Je bezbarvé. Má výbornou přilnavost k většině materiálů a podkladů používaných ve stavebnictví. Tyto podklady jsou zejména sklo, surové a lakované dřevo, glazura, cihly, beton, plynobeton, cement, malta, skleněné lamináty, kovy a většina neplastických umělých hmot. Přípravek díky své výborné konzistenci a barvě umožňuje utěsnit okraje zrcadel.

Doba zpracování

cca. 10

min

Doba úplného vytvrzení při zachování relativní vlhkosti 55 %

 

2 mm/24 h

 

Teplota aplikace (používání)

+5 až 40

°C

Tepelná odolnost vytvrzeného výrobku

-40 až +180

°C

Příčný modul v tahu při teplotě 23 °C

0,29 až 0,30

N/mm2

Tvrdost Shore A

19

°Sh

Hustota

1,00–1,05

g/cm3

Prodloužení při přetrhnutí dle ISO 8339

200

%

Výtěžnost

Z kartuše 310 ml se získá cca 18 mb spáry o rozměrech 4x4 mm

Aplikace:

Před použitím vyčistěte povrch, na který má být silikon nanesen. Povrch zbavte prachu, pylu, tuku, maziva, rzi a dalších látek, které snižují přilnavost. Skleněné, dřevěné a glazurované povrchy odmastěte pomocí alkoholu, extrakčního benzínu nebo jiného rozpouštědla. Zrezivělé a ocelové povrchy vyčistěte pomocí drátěného kartáčku. Oxidované kovy, např. měď a olovo nejprve vypískujte, a poté antikorozně zabezpečte. Dále před použitím proveďte zkoušky přilnavosti na používaném podkladu. Když lepíte destičky lacobel nebo zrcadla od neznámého výrobce, proveďte zkoušku lepení. Zrcadla musí být v souladu s normou ČSN EN 1036-1 (701040) Sklo ve stavebnictví. Před aplikací silikonu zabezpečte okraje ochrannou páskou. H-silicone mirror ve většině případů nevyžaduje podklad.

Nejprve odřízněte koncovku kartuše a ponechte část závitu. Na část závitu našroubujte aplikátor a odřízněte podle šířky prováděné spáry. Lepidlo můžete nanášet pomocí ručních nebo pneumatických pistolí. Silikon nanášejte rovnoúhlými svislými pásy, nebo bodově s cílem umožnit vypařování. Nanesený silikon pak můžete vyhlazovat pomocí špachtle z umělé hmoty nebo nerezavějící oceli namočené v mýdlovém roztoku.

Počkejte, dokud nedojde k vytvrzení silikonu, ke kterému dochází reakcí se vzdušnou vlhkostí, a teprve poté utěsněte okraje zrcadla. Těsnění provádějte vždy v podmínkách, které umožňují přístup vzduchu. Po přilepení zrcadla ho nechte podepřené několik hodin, doba závisí na vlhkosti a hmotnosti zrcadla.

Pro delší trvanlivost lepidla pravidelně promývejte vytvrzené spáry všeobecně dostupnými prostředky. Po ukončení práce vytřete nářadí ručníkem a omyjte rozpouštědlem.

Další informace najdete v technickém a bezpečnostním listu.

Balení a skladování:

Uchovávejte v originálním obalu v uzavřeném balení při teplotách 5 až 35 °C. Trvanlivost je při dodržení správného skladování 12 měsíců ode dne výroby. Lepidlo uchovávejte mimo dosah dětí a chraňte před mrazem.