MehrschichtfurnierkantenAnzahl der Artikel: 19

HD 71030 - Furnier Buche

HD 71030 - Furnier Buche

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 72030 - Furnier Kirschbaum am.

HD 72030 - Furnier Kirschbaum am.

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 74030 - Furnier Eiche am.

HD 74030 - Furnier Eiche am.

24x1mm, 24x2mm, 28x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 74130 - Furnier Eiche eur.

HD 74130 - Furnier Eiche eur.

24x1mm, 24x2mm, 28x2mm, 34x1mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 75030 - Furnier Kiefer

HD 75030 - Furnier Kiefer

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75330 - Furnier Lärche

HD 75330 - Furnier Lärche

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75630 - Fur. Zirbe

HD 75630 - Fur. Zirbe

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 76030 - Furnier Esche

HD 76030 - Furnier Esche

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 76130 - Furnier Ahorn europäisch

HD 76130 - Fur. Ahorn eur.

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77030 - Furnier Birke

HD 77030 - Furnier Birke

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77130 - Fur. Birke multipl. 6792

HD 77130 - Fur. Birke multipl. 6792

24x1mm, 24x2mm, 34x1mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 77830 - Fur. Exwood

HD 77830 - Fur. Exwood

24x2mm, 35x2mm, 42x2mm

HD 78030 - Furnier Nussbaum am.

HD 78030 - Furnier Nussbaum am.

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

Anzahl der Artikel: 19