Bučina Slovakia - 0110

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

Abmessungen:
16 x 1, 19 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

Abmessungen:
12 x 1, 15 x 2, 16 x 1, 19 x 0.45, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10113 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10113 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
16 x 1, 19 x 1, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 1, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 46 x 2, 54 x 1, 55 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
12 x 1, 16 x 1, 16 x 2, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10113 ABS Kante Weiß glatt XK

HU 10113 ABS Kante Weiß glatt XK

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10113 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10113 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

Abmessungen:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33
HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2

Bučina Slovakia - 0112

HU 37540 Melamin Kante Grau perl

HU 37540 Melamin Kante Grau perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 650 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0121

HU 15121 ABS Kante UNI Blau perl 101

HU 15121 ABS Kante UNI Blau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 116 x 0.7, 116 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7
HU 35121 Melamin Kante Blau perl

HU 35121 Melamin Kante Blau perl

Abmessungen:
45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0125

HU 15125 ABS Kante UNI Blau perl 101

HU 15125 ABS Kante UNI Blau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 0132

HU 14132 ABS Kante UNI Orange perl 101

HU 14132 ABS Kante UNI Orange perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0134

HU 11134 ABS Kante UNI Gelb perl 101

HU 11134 ABS Kante UNI Gelb perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.7, 116 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0149

HU 13149 ABS Kante UNI Rot perl 101

HU 13149 ABS Kante UNI Rot perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 116 x 0.7, 116 x 1, 116 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 0162

HU 172162 ABS Kante UNI Dunkelgrau glatt 100

HU 172162 ABS Kante UNI Dunkelgrau glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 205 x 0.45, 205 x 1
HU 172162 ABS Kante UNI Dunkelgrau perl 101

HU 172162 ABS Kante UNI Dunkelgrau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 0164

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit glatt 100

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit glatt 100

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 205 x 1
HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit perl 101

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 17164 ABS Kante Anthrazit perl 101 Glanzgrad 10°

HU 17164 ABS Kante Anthrazit perl 101 Glanzgrad 10°

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2
HU 37164 Melamin Kante Anthrazit perl

HU 37164 Melamin Kante Anthrazit perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0171

HU 17860 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 17860 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0190

HU 19015 ABS Kante UNI Schwarz perl 101

HU 19015 ABS Kante UNI Schwarz perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45
HU 19015 ABS Kante UNI Schwarz Pore 103

HU 19015 ABS Kante UNI Schwarz Pore 103

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 3, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 19015 ABS Kante Schwarz glatt Glanzgrad 90°

HU 19015 ABS Kante Schwarz glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 1, 405 x 2
HU 39015 Melamin Kante Schwarz perl

HU 39015 Melamin Kante Schwarz perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0191

HU 37014 Melamin Kante Grau perl

HU 37014 Melamin Kante Grau perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0197

HU 177193 ABS Kante UNI Platin Grau perl 101

HU 177193 ABS Kante UNI Platin Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0344

HD 22344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 405 x 0.45
HD 220344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 220344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 0.8, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 42344 Melamin Kante Kirsche Pore

HD 42344 Melamin Kante Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0375

HD 260375 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

HD 260375 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 0.8, 28 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 26375 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

HD 26375 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

Abmessungen:
405 x 0.45
HD 46375 Melamin Kante Ahorn Pore

HD 46375 Melamin Kante Ahorn Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0381

HD 210381 ABS Kante Dekor Buche Pore

HD 210381 ABS Kante Dekor Buche Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 41381 Melamin Kante Bavarian Buche Pore

HD 41381 Melamin Kante Bavarian Buche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0500

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.6, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.6, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

Abmessungen:
16 x 1, 19 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl DC XA

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl DC XA

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl 101

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

Abmessungen:
12 x 1, 15 x 2, 16 x 1, 19 x 0.45, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10482 ABS Kante Weiß Pore 109

HU 10482 ABS Kante Weiß Pore 109

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 116 x 1, 116 x 2, 275 x 0.45
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
12 x 1, 16 x 1, 16 x 2, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10482 ABS Kante Weiß Glatt XK

HU 10482 ABS Kante Weiß Glatt XK

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10482 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10482 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10482 ABS Kante Weiß glatt Glanzgrad 90°

HU 10482 ABS Kante Weiß glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
19 x 1, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 405 x 1, 405 x 2
HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

Abmessungen:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33
HU 10482 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

HU 10482 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2

Bučina Slovakia - 0514

HU 12514 ABS Kante UNI Elfenbein soft perl XG

HU 12514 ABS Kante UNI Elfenbein soft perl XG

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 32514 Melamin Kante Beige perl

HU 32514 Melamin Kante Beige perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0515

HU 18265 ABS Kante UNI Sand Braun perl 101

HU 18265 ABS Kante UNI Sand Braun perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0522

HU 12522 ABS Kante UNI Beige perl 101

HU 12522 ABS Kante UNI Beige perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 32522 Melamin Kante Beige perl

HU 32522 Melamin Kante Beige perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 650 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0540

HU 170540 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 170540 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
HU 37540 Melamin Kante Grau perl

HU 37540 Melamin Kante Grau perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 650 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0551

HU 14551 ABS Kante UNI Orange perl 101

HU 14551 ABS Kante UNI Orange perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 22 x 0.45
HU 34551 Melamin Kante Hell Orange perl

HU 34551 Melamin Kante Hell Orange perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33

Bučina Slovakia - 0564

HU 12564 ABS Kante UNI Hell Creme perl 101

HU 12564 ABS Kante UNI Hell Creme perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 0685

HD 23685 ABS Kante Dekor Erle Pore

HD 23685 ABS Kante Dekor Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.45, 260 x 2, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 43685 Melamin Kante Erle Pore

HD 43685 Melamin Kante Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0729

HD 28729 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 28729 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0740

HD 24740 ABS Kante Dekor Hell Eiche Pore

HD 24740 ABS Kante Dekor Hell Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 44740 Melamin Kante Hell Bergeiche Pore

HD 44740 Melamin Kante Hell Bergeiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0859

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 49859 Melamin Kante Platin glatt

HD 49859 Melamin Kante Platin glatt

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0876

HD 211032 ABS Kante Dekor Buche Donau perl

HD 211032 ABS Kante Dekor Buche Donau perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 41876 Melamin Kante Hell Buche Pore

HD 41876 Melamin Kante Hell Buche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 0881

HD 29881 ABS Kante Dekor Silber perl

HD 29881 ABS Kante Dekor Silber perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 49509 Melamin Kante Aluminium perl

HD 49509 Melamin Kante Aluminium perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 112 PE

HU 17112 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 17112 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 17112 ABS Kante Grau perl 101 Hot-Air

HU 17112 ABS Kante Grau perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
22 x 1, 23 x 2

Bučina Slovakia - 1354

HD 231502 ABS Kante Dekor Erle perl

HD 231502 ABS Kante Dekor Erle perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 405 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 421354 Melamin Kante Dunkel Birne perl

HD 421354 Melamin Kante Dunkel Birne perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1625

HD 221625 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 221625 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 421625 Melamin Kante Dunkel Calvados perl

HD 421625 Melamin Kante Dunkel Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 22 x 0.33

Bučina Slovakia - 1700

HU 171700 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 171700 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HU 171700 ABS Edge Grey Pearl 101 Hot-Air

HU 171700 ABS Edge Grey Pearl 101 Hot-Air

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2
HU 371700 Melamin Kante Dunkelgrau perl

HU 371700 Melamin Kante Dunkelgrau perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1715

HD 271715 ABS Kante Dekor Schnee Birke perl

HD 271715 ABS Kante Dekor Schnee Birke perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 272715 ABS Kante Schnee Birke perl

HD 272715 ABS Kante Schnee Birke perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 700 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1764

HD 221764 ABS Kante Dekor Hell Birne perl

HD 221764 ABS Kante Dekor Hell Birne perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 421764 Melamin Kante Hell Birne perl

HD 421764 Melamin Kante Hell Birne perl

Abmessungen:
45 x 0.33, 22 x 0.33

Bučina Slovakia - 1792

HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45
HD 421792 Melamin Kante Calvados perl

HD 421792 Melamin Kante Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1795

HD 271795 ABS Kante Dekor Apfel perl

HD 271795 ABS Kante Dekor Apfel perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45
HD 471795 Melamin Kante Apfelbaum perl

HD 471795 Melamin Kante Apfelbaum perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1796

HD 21344 ABS Kante Dekor Buche Figural Pore

HD 21344 ABS Kante Dekor Buche Figural Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 1903

HD 240296 ABS Kante Dekor Dunkel Eiche Pore

HD 240296 ABS Kante Dekor Dunkel Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8
HD 244129 ABS Kante Dekor Eiche Rustikal Pore

HD 244129 ABS Kante Dekor Eiche Rustikal Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8

Bučina Slovakia - 1912

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 230685 ABS Kante Dekor Erle perl

HD 230685 ABS Kante Dekor Erle perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 1, 340 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 43685 Melamin Kante Erle Pore

HD 43685 Melamin Kante Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1937

HD 222951 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 222951 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45
HD 421792 Melamin Kante Calvados perl

HD 421792 Melamin Kante Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 1972

HD 271972 ABS Kante Dekor Apfel Pore

HD 271972 ABS Kante Dekor Apfel Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 0.45, 260 x 2, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 1977

HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 3025

HD 241145 ABS Kante Dekor Eiche Pore

HD 241145 ABS Kante Dekor Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 2, 42 x 0.45, 260 x 2, 22 x 0.45
HD 243145 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

HD 243145 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 441145 Melamin Kante Eiche glatt

HD 441145 Melamin Kante Eiche glatt

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 635 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 3914 SU

HD 253914 ABS Kante Dekor Ulme Saltillo glatt

HD 253914 ABS Kante Dekor Ulme Saltillo glatt

Abmessungen:
22 x 0.45, 275 x 0.45

Bučina Slovakia - 3915 PE

Bučina Slovakia - 3916

HD 244303 ABS Kante Dekor Natur Eiche Pore

HD 244303 ABS Kante Dekor Natur Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 3917 PR

HD 243917 ABS Kante Dekor Gold Eiche Pore

HD 243917 ABS Kante Dekor Gold Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 3918 SU

HD 283918 ABS Kante Dekor Nussbaum glatt

HD 283918 ABS Kante Dekor Nussbaum glatt

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 4695

HD 243215 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

HD 243215 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 4702

HD 244141 ABS Kante Dekor Bronze Eiche Pore

HD 244141 ABS Kante Dekor Bronze Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 1, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 5194

HD 243197 ABS Kante Dekor Eiche Pore

HD 243197 ABS Kante Dekor Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 205 x 0.45, 260 x 2, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 5310

Bučina Slovakia - 5311

Bučina Slovakia - 5497

HD 244303 ABS Kante Dekor Natur Eiche Pore

HD 244303 ABS Kante Dekor Natur Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 5512

HD 245512 ABS Kante Dekor Eiche Madeira Pore

HD 245512 ABS Kante Dekor Eiche Madeira Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 5513

HD 245513 ABS Kante Dekor Eiche Maghreb Pore

HD 245513 ABS Kante Dekor Eiche Maghreb Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45

Bučina Slovakia - 5514

HD 245514 ABS Kante Dekor Eiche Roble Pore

HD 245514 ABS Kante Dekor Eiche Roble Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 5515

HU 155515 ABS Kante UNI Cyan Blau perl 101

HU 155515 ABS Kante UNI Cyan Blau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 5516

Bučina Slovakia - 5519

HU 16219 ABS Kante UNI Grün perl 101

HU 16219 ABS Kante UNI Grün perl 101

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 0.7, 42 x 2, 22 x 0.7
HU 16219 ABS Kante Grün glatt Glanzgrad 90°

HU 16219 ABS Kante Grün glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 5521

HD 243325 ABS Kante Dekor Tabak Eiche Pore

HD 243325 ABS Kante Dekor Tabak Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 245513 ABS Kante Dekor Eiche Maghreb Pore

HD 245513 ABS Kante Dekor Eiche Maghreb Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45
HD 288543 ABS Kante Dekor Nussbaum Amouk Pore

HD 288543 ABS Kante Dekor Nussbaum Amouk Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6455

HD 210157 ABS Kante Dekor Buche Pore

HD 210157 ABS Kante Dekor Buche Pore

Abmessungen:
22 x 2, 23 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 340 x 1, 340 x 2
HD 41045 Melamin Kante Buche Westfalen perl

HD 41045 Melamin Kante Buche Westfalen perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6706

HD 24354 ABS Kante Dekor Ast Eiche Pore

HD 24354 ABS Kante Dekor Ast Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 44354 Melamin Kante Ast Eiche Pore

HD 44354 Melamin Kante Ast Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.28, 45 x 0.28, 22 x 0.28, 45 x 0.28

Bučina Slovakia - 6731

HD 288450 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 288450 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 47800 Melamin Kante Schoko Apfel Pore

HD 47800 Melamin Kante Schoko Apfel Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6732

HD 283703 ABS Kante Dekor Nussbaum Aida perl

HD 283703 ABS Kante Dekor Nussbaum Aida perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6735

HD 268979 ABS Kante Dekor Schlehe Pflaume perl

HD 268979 ABS Kante Dekor Schlehe Pflaume perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 340 x 2
HD 46437 Melamin Kante Ahorn perl

HD 46437 Melamin Kante Ahorn perl

Abmessungen:
45 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6738

HD 283102 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 283102 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 230 x 0.45, 230 x 0.8, 260 x 2, 22 x 0.45
HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6742

HD 284118 ABS Kante Dekor Kastanie Pore

HD 284118 ABS Kante Dekor Kastanie Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 405 x 0.45
HD 285118 ABS Kante Dekor Kastanie Pore

HD 285118 ABS Kante Dekor Kastanie Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6756

HD 24326 ABS Kante Dekor Eiche Rustikal Pore

HD 24326 ABS Kante Dekor Eiche Rustikal Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 48364 Melamin Kante Nussbaum Pore

HD 48364 Melamin Kante Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6757

HD 28776 ABS Kante Dekor Dunkel Mahagoni Pore

HD 28776 ABS Kante Dekor Dunkel Mahagoni Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 115 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 48384 Melamin Kante Mahagonibaum Pore

HD 48384 Melamin Kante Mahagonibaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 22 x 0.33
HD 48776 Melamin Kante Dunkel Mahagonibaum Pore

HD 48776 Melamin Kante Dunkel Mahagonibaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.28, 45 x 0.28

Bučina Slovakia - 6758

HD 268979 ABS Kante Dekor Schlehe Pflaume perl

HD 268979 ABS Kante Dekor Schlehe Pflaume perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 340 x 2
HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6766

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 42 x 0.45

Bučina Slovakia - 6767

HD 25353 ABS Kante Dekor Kiefer Pore

HD 25353 ABS Kante Dekor Kiefer Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 95 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6787

HD 211599 ABS Kante Dekor Schoko Buche perl

HD 211599 ABS Kante Dekor Schoko Buche perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Bučina Slovakia - 6788

HD 281137 ABS Kante Dekor Wenge Pore

HD 281137 ABS Kante Dekor Wenge Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 282229 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 282229 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6793

HD 286793 ABS Kante Dekor Nussbaum Baltimore perl

HD 286793 ABS Kante Dekor Nussbaum Baltimore perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6828

HD 263306 ABS Kante Dekor Ahorn Murnau perl

HD 263306 ABS Kante Dekor Ahorn Murnau perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.45, 260 x 2, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

HD 471715 Melamin Kante Hell Birke perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 6830

HD 282227 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 282227 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
22 x 2, 32 x 2
HD 28854 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 28854 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 44302 Melamin Kante Gebeizte Eiche Pore

HD 44302 Melamin Kante Gebeizte Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 685

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 6869

HD 22507 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22507 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 2, 115 x 0.45, 22 x 0.45
HD 229345 ABS Kante Dekor Amerikanisch Kirsche perl

HD 229345 ABS Kante Dekor Amerikanisch Kirsche perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 42507 Melamin Kante Kirsche Pore

HD 42507 Melamin Kante Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 7031

HU 12516 ABS Kante UNI Beige perl 101

HU 12516 ABS Kante UNI Beige perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 23 x 2, 33 x 0.45, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 7045

HU 121343 ABS Kante UNI Beige glatt 100

HU 121343 ABS Kante UNI Beige glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 33 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 22 x 0.7
HU 121343 ABS Kante UNI Beige Pore SU 109

HU 121343 ABS Kante UNI Beige Pore SU 109

Abmessungen:
23 x 1, 116 x 1

Bučina Slovakia - 7063 SU

HU 167063 ABS Kante Grün glatt 100 Glanzgrad 10°

HU 167063 ABS Kante Grün glatt 100 Glanzgrad 10°

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2

Bučina Slovakia - 7113

HU 137113 ABS Kante Chilirot glatt Glanzgrad 90°

HU 137113 ABS Kante Chilirot glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 7123

HU 11107 ABS Kante UNI Hellgelb perl 101

HU 11107 ABS Kante UNI Hellgelb perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 7166

HU 187166 ABS Kante UNI Braun perl 101

HU 187166 ABS Kante UNI Braun perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 187166 ABS Kante Braun feinperl 107

HU 187166 ABS Kante Braun feinperl 107

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2

Bučina Slovakia - 7167

HU 157167 ABS Kante UNI Violett perl 101

HU 157167 ABS Kante UNI Violett perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 22 x 0.45
HU 157167 ABS Kante UNI Violett glatt 100

HU 157167 ABS Kante UNI Violett glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 7176

HU 147176 ABS Kante UNI Orange Fuego perl 101

HU 147176 ABS Kante UNI Orange Fuego perl 101

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 7179

HU 157179 ABS Kante UNI Hellblau perl 101

HU 157179 ABS Kante UNI Hellblau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 158179 ABS Edge Light Blue Soft Pearl 107

HU 158179 ABS Edge Light Blue Soft Pearl 107

Abmessungen:
22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 116 x 1, 116 x 2

Bučina Slovakia - 7180

Bučina Slovakia - 7184

HU 177184 ABS Kante UNI Grau Color perl 101

HU 177184 ABS Kante UNI Grau Color perl 101

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2

Bučina Slovakia - 7190

HU 167190 ABS Kante UNI Grün perl 101

HU 167190 ABS Kante UNI Grün perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 167190 ABS Kante Grün feinperl 107

HU 167190 ABS Kante Grün feinperl 107

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2

Bučina Slovakia - 7644

HD 244223 ABS Kante Dekor Eiche Lindberg Pore

HD 244223 ABS Kante Dekor Eiche Lindberg Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 7710

HD 282177 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 282177 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 7937

HD 277947 ABS Kante Dekor Apfel Pore

HD 277947 ABS Kante Dekor Apfel Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8100

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

Abmessungen:
16 x 1, 19 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß perl 101

Abmessungen:
12 x 1, 15 x 2, 16 x 1, 19 x 0.45, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10980 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
12 x 1, 16 x 1, 16 x 2, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

HU 10980 ABS Kante Weiß Glatt XK

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 30113 Melamin Kante Weiß Pore

HU 30113 Melamin Kante Weiß Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

Abmessungen:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Melamin Kante Weiß perl

HU 30113 Melamin Kante Weiß perl

Abmessungen:
22 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

HU 10980 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2

Bučina Slovakia - 8192

HD 253760 ABS Kante Dekor Weiß Ulme Pore

HD 253760 ABS Kante Dekor Weiß Ulme Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8339

HD 223657 ABS Kante Dekor Kirsche Tabak perl

HD 223657 ABS Kante Dekor Kirsche Tabak perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 288339 ABS Kante Dekor Nussbaum Avelino glatt

HD 288339 ABS Kante Dekor Nussbaum Avelino glatt

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 8340

HD 262030 ABS Kante Dekor Esche Pore

HD 262030 ABS Kante Dekor Esche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 95 x 2, 340 x 0.45, 22 x 0.45
HD 243362 ABS Kante Dekor Eiche perl

HD 243362 ABS Kante Dekor Eiche perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 340 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8341 SU

HD 261250 ABS Kante Dekor Esche Navarra Pore

HD 261250 ABS Kante Dekor Esche Navarra Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8343 SN

HD 263159 ABS Kante Dekor Dunkel Esche Pore

HD 263159 ABS Kante Dekor Dunkel Esche Pore

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 0.8, 260 x 2

Bučina Slovakia - 8348

HD 29300 ABS Kante Dekor Bronze perl

HD 29300 ABS Kante Dekor Bronze perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8402

HD 298508 ABS Kante Dekor Weißholz Pore

HD 298508 ABS Kante Dekor Weißholz Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 293078 ABS Kante Dekor Hell Hacienda Pore

HD 293078 ABS Kante Dekor Hell Hacienda Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8404

HD 498404 Melamin Kante Surf Schwarz glatt

HD 498404 Melamin Kante Surf Schwarz glatt

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 8409

HD 298409 ABS Kante Dekor Dunkel Orfeo Pore

HD 298409 ABS Kante Dekor Dunkel Orfeo Pore

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 8410

HD 298410 ABS Kante Dekor Hell Orfeo Pore

HD 298410 ABS Kante Dekor Hell Orfeo Pore

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 8413

HD 298413 ABS Kante Dekor Hell Imeneo glatt

HD 298413 ABS Kante Dekor Hell Imeneo glatt

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 8414

HD 298414 ABS Kante Dekor Dunkel Imeneo glatt

HD 298414 ABS Kante Dekor Dunkel Imeneo glatt

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Bučina Slovakia - 8510

HD 298510 ABS Kante Dekor Schwarz Sakura perl

HD 298510 ABS Kante Dekor Schwarz Sakura perl

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 340 x 1

Bučina Slovakia - 8511

HD 298511 ABS Kante Dekor Weiß Sakura perl

HD 298511 ABS Kante Dekor Weiß Sakura perl

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 340 x 1

Bučina Slovakia - 8512

HD 288512 ABS Kante Dekor gekaltes Holz perl

HD 288512 ABS Kante Dekor gekaltes Holz perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8533

HU 188533 ABS Kante UNI Cappuccino feinperl 107

HU 188533 ABS Kante UNI Cappuccino feinperl 107

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 0.7, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 8534

HU 138534 ABS Kante UNI Rosa perl 101

HU 138534 ABS Kante UNI Rosa perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 8536

HU 158536 ABS Kante UNI Violett perl 101

HU 158536 ABS Kante UNI Violett perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 8548

HD 298548 ABS Kante Dekor Dunkel Fineline Pore

HD 298548 ABS Kante Dekor Dunkel Fineline Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8601

HD 283031 ABS Kante Dekor Dunkel Olive perl

HD 283031 ABS Kante Dekor Dunkel Olive perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HD 283031 ABS Kante Dunkel Olive glatt Glanzgrad 90°

HD 283031 ABS Kante Dunkel Olive glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 275 x 1
HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

HD 48729 Melamin Kante Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 8653

HD 267743 ABS Kante Dekor Esche Atlas Pore

HD 267743 ABS Kante Dekor Esche Atlas Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8681 SM

HU 101027 ABS Kante UNI Arktikweiß glatt 100

HU 101027 ABS Kante UNI Arktikweiß glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8681 SU

HU 100030 ABS Kante Weiß glatt Matt

HU 100030 ABS Kante Weiß glatt Matt

Abmessungen:
23 x 1, 42 x 1, 275 x 1

Bučina Slovakia - 8685

HU 10113 ABS Kante UNI Weiß Pore 103

HU 10113 ABS Kante UNI Weiß Pore 103

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 2, 275 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HU 10113 ABS Kante UNI Weiß Pore SU 109

HU 10113 ABS Kante UNI Weiß Pore SU 109

Abmessungen:
23 x 1, 116 x 1
HU 10113 ABS Kante UNI Weiß grobe Pore 104

HU 10113 ABS Kante UNI Weiß grobe Pore 104

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 116 x 1, 116 x 2
HU 10482 ABS Kante Weiß glatt Glanzgrad 90°

HU 10482 ABS Kante Weiß glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
19 x 1, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 405 x 1, 405 x 2
HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

HU 30113 Melamin Kante Weiß glatt

Abmessungen:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 8686

HU 18014 ABS Kante UNI Braun perl 101

HU 18014 ABS Kante UNI Braun perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 8880

HD 225129 ABS Kante Dekor Dunkel Pflaume perl

HD 225129 ABS Kante Dekor Dunkel Pflaume perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 423129 Melamin Kante Dunkel Pflaume glatt

HD 423129 Melamin Kante Dunkel Pflaume glatt

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 22 x 0.33

Bučina Slovakia - 8912

HD 288912 ABS Kante Dekor Olive Sevilla perl

HD 288912 ABS Kante Dekor Olive Sevilla perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 115 x 1, 340 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8914

HD 253380 ABS Kante Dekor Schoko Limba Pore

HD 253380 ABS Kante Dekor Schoko Limba Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8

Bučina Slovakia - 8921

HD 248921 ABS Kante Dekor Hell Eiche glatt

HD 248921 ABS Kante Dekor Hell Eiche glatt

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 28 x 1, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8921 SU

HD 247921 ABS Kante Eiche hell Pore

HD 247921 ABS Kante Eiche hell Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8953

HD 288953 ABS Kante Dekor Nussbaum Tiepolo perl

HD 288953 ABS Kante Dekor Nussbaum Tiepolo perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8971

HD 298971 ABS Kante Dekor Makassar Pore

HD 298971 ABS Kante Dekor Makassar Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 298971 ABS Kante Makassar glatt Glanzgrad 90°

HD 298971 ABS Kante Makassar glatt Glanzgrad 90°

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 205 x 1

Bučina Slovakia - 8984

HU 15128 ABS Kante UNI Blau perl 101

HU 15128 ABS Kante UNI Blau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 0.7, 42 x 2, 116 x 0.45, 116 x 0.7, 116 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Bučina Slovakia - 8995

HD 288995 ABS Kante Dekor Kokusnuss perl

HD 288995 ABS Kante Dekor Kokusnuss perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 95 x 0.45, 340 x 1
HD 283012 ABS Kante Coco Bolo Pore

HD 283012 ABS Kante Coco Bolo Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 8996

HU 168996 ABS Kante UNI Grün perl 101

HU 168996 ABS Kante UNI Grün perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Bučina Slovakia - 9755

HD 22435 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22435 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 221615 ABS Kante Dekor Kirsche Romana perl

HD 221615 ABS Kante Dekor Kirsche Romana perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 115 x 1.5, 400 x 0.45
HD 223615 ABS Kante Dekor Kirsche Romana perl

HD 223615 ABS Kante Dekor Kirsche Romana perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 42435 Melamin Kante Kirsche Pore

HD 42435 Melamin Kante Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

Bučina Slovakia - 9775

HD 289775 ABS Kante Dekor Zebrano perl

HD 289775 ABS Kante Dekor Zebrano perl

Abmessungen:
22 x 1, 405 x 1
HD 283025 ABS Kante Dekor Zebrano perl

HD 283025 ABS Kante Dekor Zebrano perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45