Laminat Russia - 107

HD 243145 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

HD 243145 ABS Kante Dekor Eiche Sonoma Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 241145 ABS Kante Dekor Eiche Pore

HD 241145 ABS Kante Dekor Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 2, 42 x 0.45, 260 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 116

HD 263306 ABS Kante Dekor Ahorn Murnau perl

HD 263306 ABS Kante Dekor Ahorn Murnau perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.45, 260 x 2, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 122

HD 28454 ABS Kante Dekor Nussbaum Lyon Pore

HD 28454 ABS Kante Dekor Nussbaum Lyon Pore

Abmessungen:
22 x 2, 42 x 2, 340 x 2

Laminat Russia - 124

HD 283277 ABS Kante Dekor Akazie perl

HD 283277 ABS Kante Dekor Akazie perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Laminat Russia - 126

HD 24510 ABS Kante Dekor gebleicht Eiche glatt

HD 24510 ABS Kante Dekor gebleicht Eiche glatt

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

Laminat Russia - 127

HD 24781 ABS Kante Dekor Eiche Pore

HD 24781 ABS Kante Dekor Eiche Pore

Abmessungen:
340 x 0.45

Laminat Russia - 131

HD 253760 ABS Kante Dekor Weiß Ulme Pore

HD 253760 ABS Kante Dekor Weiß Ulme Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 133

HD 248431 ABS Kante Dekor Eiche Nagano Pore

HD 248431 ABS Kante Dekor Eiche Nagano Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 134

HD 243368 ABS Kante Dekor Eiche Lancaster perl

HD 243368 ABS Kante Dekor Eiche Lancaster perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 138

HD 282177 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 282177 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 139

HD 282227 ABS Kante Dekor Wenge perl

HD 282227 ABS Kante Dekor Wenge perl

Abmessungen:
22 x 2, 32 x 2

Laminat Russia - 140

HD 283427 ABS Kante Dekor Hell Wenge perl

HD 283427 ABS Kante Dekor Hell Wenge perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8

Laminat Russia - 156 A

HD 247849 ABS Kante Dekor Sand Eiche Pore

HD 247849 ABS Kante Dekor Sand Eiche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 260 x 0.45

Laminat Russia - 165

Laminat Russia - 212

HD 251477 ABS Kante Dekor Grau Kiefer Pore

HD 251477 ABS Kante Dekor Grau Kiefer Pore

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2

Laminat Russia - 214

HD 251474 ABS Kante Dekor Weiß Kiefer Pore

HD 251474 ABS Kante Dekor Weiß Kiefer Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 291424 ABS Kante Dekor Woodline Pore

HD 291424 ABS Kante Dekor Woodline Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Laminat Russia - 220

HD 222951 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 222951 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45
HD 271972 ABS Kante Dekor Apfel Pore

HD 271972 ABS Kante Dekor Apfel Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 0.45, 260 x 2, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 224

HD 210157 ABS Kante Dekor Buche Pore

HD 210157 ABS Kante Dekor Buche Pore

Abmessungen:
22 x 2, 23 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 340 x 1, 340 x 2

Laminat Russia - 230

HD 25300 ABS Kante Kiefer Pore

HD 25300 ABS Kante Kiefer Pore

Abmessungen:
23 x 2, 45 x 2

Laminat Russia - 243

HD 298545 ABS Kante Dekor Hell Agora perl

HD 298545 ABS Kante Dekor Hell Agora perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45
HD 223657 ABS Kante Dekor Kirsche Tabak perl

HD 223657 ABS Kante Dekor Kirsche Tabak perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 245

HD 297544 ABS Kante Dekor Sucupira Pore

HD 297544 ABS Kante Dekor Sucupira Pore

Abmessungen:
22 x 2, 42 x 2, 260 x 2

Laminat Russia - 255

Laminat Russia - 264

HD 211582 ABS Kante Dekor Buche Ellmau perl

HD 211582 ABS Kante Dekor Buche Ellmau perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 265

HD 21399 ABS Kante Dekor Buche Buchlov perl

HD 21399 ABS Kante Dekor Buche Buchlov perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 400 x 0.45

Laminat Russia - 320

HD 267780 ABS Kante Dekor Akazie Pore

HD 267780 ABS Kante Dekor Akazie Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45

Laminat Russia - 330

HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 22855 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 336 A

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 42 x 0.45

Laminat Russia - 363

HD 225129 ABS Kante Dekor Dunkel Pflaume perl

HD 225129 ABS Kante Dekor Dunkel Pflaume perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 380

HD 22344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22344 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 405 x 0.45

Laminat Russia - 391

HD 221698 ABS Kante Dekor Kirsche perl

HD 221698 ABS Kante Dekor Kirsche perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 449

HD 28776 ABS Kante Dekor Dunkel Mahagoni Pore

HD 28776 ABS Kante Dekor Dunkel Mahagoni Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 115 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 491

HD 23685 ABS Kante Dekor Erle Pore

HD 23685 ABS Kante Dekor Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.45, 260 x 2, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Laminat Russia - 492

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

HD 234634 ABS Kante Dekor Bergerle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 493

HD 22358 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22358 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 340 x 2

Laminat Russia - 500

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

HD 23352 ABS Kante Dekor Erle Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 42 x 0.45

Laminat Russia - 504

HD 221625 ABS Kante Dekor Calvados perl

HD 221625 ABS Kante Dekor Calvados perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 510

Laminat Russia - 515

HD 22507 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

HD 22507 ABS Kante Dekor Kirsche Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 2, 115 x 0.45, 22 x 0.45

Laminat Russia - 517

HD 28722 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 28722 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Laminat Russia - 519

HD 280722 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 280722 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 531

HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

HD 288451 ABS Kante Dekor Nussbaum Pore

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Laminat Russia - 592

Laminat Russia - 673

HD 263375 ABS Kante Dekor Ahorn perl

HD 263375 ABS Kante Dekor Ahorn perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 264375 ABS Kante Ahorn perl

HD 264375 ABS Kante Ahorn perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 700 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Laminat Russia - 674

HD 260412 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

HD 260412 ABS Kante Dekor Ahorn Pore

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2

Laminat Russia - 701 A

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß feinperl 107

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.6, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.6, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl DC XA

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl DC XA

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß glatt 100

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl 101

HU 10482 ABS Kante UNI Weiß perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
HU 10482 ABS Kante Weiß Glatt XK

HU 10482 ABS Kante Weiß Glatt XK

Abmessungen:
22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10482 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

HU 10482 ABS Kante Weiß glatt 100 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2
HU 10482 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

HU 10482 ABS Kante Weiß perl 101 Hot-Air

Abmessungen:
23 x 1, 23 x 2

Laminat Russia - 711

HU 188533 ABS Kante UNI Cappuccino feinperl 107

HU 188533 ABS Kante UNI Cappuccino feinperl 107

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 0.7, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Laminat Russia - 714

Laminat Russia - 719

HU 153115 ABS Kante UNI Lila perl 101

HU 153115 ABS Kante UNI Lila perl 101

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2

Laminat Russia - 720

HU 15121 ABS Kante UNI Blau perl 101

HU 15121 ABS Kante UNI Blau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 116 x 0.7, 116 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Laminat Russia - 735

HU 14303 ABS Kante UNI Orange perl 101

HU 14303 ABS Kante UNI Orange perl 101

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.7, 116 x 2

Laminat Russia - 740

HU 13000 ABS Kante UNI Rot perl 101

HU 13000 ABS Kante UNI Rot perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 116 x 0.7, 116 x 1, 116 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Laminat Russia - 750

HU 138534 ABS Kante UNI Rosa perl 101

HU 138534 ABS Kante UNI Rosa perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

Laminat Russia - 764

HU 16627 ABS Kante UNI Avocadogrün perl 101

HU 16627 ABS Kante UNI Avocadogrün perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45

Laminat Russia - 770

HU 17035 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 17035 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2

Laminat Russia - 771

HU 171700 ABS Kante UNI Grau perl 101

HU 171700 ABS Kante UNI Grau perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HU 171700 ABS Edge Grey Pearl 101 Hot-Air

HU 171700 ABS Edge Grey Pearl 101 Hot-Air

Abmessungen:
22 x 1, 22 x 2

Laminat Russia - 777

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit glatt 100

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit glatt 100

Abmessungen:
22 x 1, 42 x 1, 205 x 1
HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit perl 101

HU 17164 ABS Kante UNI Anthrazit perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 17164 ABS Kante Anthrazit perl 101 Glanzgrad 10°

HU 17164 ABS Kante Anthrazit perl 101 Glanzgrad 10°

Abmessungen:
22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2

Laminat Russia - 810

HU 16627 ABS Kante UNI Avocadogrün perl 101

HU 16627 ABS Kante UNI Avocadogrün perl 101

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45

Laminat Russia - 880

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HD 29509 ABS Kante Dekor Silber perl

HD 29509 ABS Kante Dekor Silber perl

Abmessungen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Laminat Russia - 883

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

HD 290501 ABS Kante Dekor Titan perl

Abmessungen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45