Swiss Krono One World Collection

Vergleichstabellen


D1308 PE

D1917 SD

D1926 SD

  • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm mit Kl., 42x0,45mm mit Kl.

D2216 VL

D2635 PE

D3191 SW

D3192 SW

D3193 SW

D3312 SP

D3313 SP

D3316 SP

D3798 CL

D3799 CL

D3800 CL

D3801 CL

D3805 OW

D3806 OW

D3807 OW

D3808 VL

D3809 OW

D3810 OW

D3811 OW

D3813 OW

D3815 VL

D3817 OW

D3818 OW

D3819 OW

D3820 OW

D3821 OW

D3822 OW

D3823 OW

D3829 OW

D3979 VL

D4103 CS

D4109 SX

D4205 CH

D4207 CH

D4413 OV

D4415 OV

D4416 OV

D4417 OV

D4425 OV

D4826 SX

U112 VL

U117 PE

U119 VL

  • HU 121343 - ABS Beige perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm mit Kl.

U120 VL

U1253 VL

U141 VL

U159 VL

U162 BS

U162 PE

  • HU 172162 - ABS Dunkelgrau perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl.

U162 VL

U164 VL

U185 VL

U190 BS

  • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 23x0,6mm unlackiert, 23x1mm unbemalt, 23x2mm unbemalt, 28x2mm unbemalt, 42x2mm unbemalt, 205x0,6mm unlackiert, 205x1mm unbemalt, 205x2mm unbemalt

U190 CW

U190 PE

U190 SD

U190 SE

U190 VL

U2508 VL

U2644 VL

U2645 VL

U2653 VL

U3053 VL

  • HU 18205 - ABS Cappuccino perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x0,8mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl.

U3057 VL

U3062 VL

U3188 VL

U3189 VL

U3261 VL

U3271 VL

U3824 VL

U3826 VL

U4814 VL

U540 VL

U544 VL

U566 BS

  • HU 10482 - ABS Weiß feinperl 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm mit Kl.

U570 VL

U7110 VL

U8681 VL