Filoxyl Greek - 3010

HD 244141 Chant ABS Chêne Bronze Graine

HD 244141 Chant ABS Chêne Bronze Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 1, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 3014

HD 268069 Chant ABS Platane Foncé Graine

HD 268069 Chant ABS Platane Foncé Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 3015

HD 242542 Chant ABS Chêne Brossé Graine

HD 242542 Chant ABS Chêne Brossé Graine

Dimensions:
23 x 2, 95 x 2

Filoxyl Greek - 3016

HD 298361 Chant ABS Crossline Clair Graine

HD 298361 Chant ABS Crossline Clair Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 3091

HD 241377 Chant ABS Chêne Sable Graine

HD 241377 Chant ABS Chêne Sable Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 3093

HD 263843 Chant ABS Frêne Graine

HD 263843 Chant ABS Frêne Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6106

HD 263440 Chant ABS Érable Perle

HD 263440 Chant ABS Érable Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6201

HD 29583 Chant ABS Fino Graine

HD 29583 Chant ABS Fino Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6205

HD 298312 Chant ABS Rigoletto Clair Graine

HD 298312 Chant ABS Rigoletto Clair Graine

Dimensions:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 1, 260 x 2

Filoxyl Greek - 6400

HD 241342 Chant ABS Chêne Clair Graine

HD 241342 Chant ABS Chêne Clair Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6402

HD 288543 Chant ABS Noyer Amouk Graine

HD 288543 Chant ABS Noyer Amouk Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HD 28854 Chant ABS Wenge Perle

HD 28854 Chant ABS Wenge Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6501

HD 243304 Chant ABS Chêne Chateau Lisse

HD 243304 Chant ABS Chêne Chateau Lisse

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6502

HD 285611 Chant ABS Noyer Royal Graine

HD 285611 Chant ABS Noyer Royal Graine

Dimensions:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 1

Filoxyl Greek - 6503

HD 293143 Chant ABS Somosierre Graine

HD 293143 Chant ABS Somosierre Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6504

HD 262030 Chant ABS Frêne Graine

HD 262030 Chant ABS Frêne Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 95 x 2, 340 x 0.45, 22 x 0.45
HD 243215 Chant ABS Chêne Sonoma Graine

HD 243215 Chant ABS Chêne Sonoma Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6507

HD 283005 Chant ABS Zebrano Graine

HD 283005 Chant ABS Zebrano Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6508

HD 251476 Chant ABS Pin Graine

HD 251476 Chant ABS Pin Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 405 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6509

HD 263843 Chant ABS Frêne Graine

HD 263843 Chant ABS Frêne Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6510

HD 223657 Chant ABS Cerisier Tabac Perle

HD 223657 Chant ABS Cerisier Tabac Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6603

HD 291424 Chant ABS Woodline Graine

HD 291424 Chant ABS Woodline Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

Filoxyl Greek - 6605

HD 298409 Chant ABS Orfeo Foncé Graine

HD 298409 Chant ABS Orfeo Foncé Graine

Dimensions:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

Filoxyl Greek - 6700

HD 244139 Chant ABS Chêne Sable Graine

HD 244139 Chant ABS Chêne Sable Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6701

HD 242609 Chant ABS Chêne Palermo Graine

HD 242609 Chant ABS Chêne Palermo Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Filoxyl Greek - 6702

HD 241145 Chant ABS Chêne Graine

HD 241145 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
22 x 2, 42 x 0.45, 260 x 2, 22 x 0.45
HD 243145 Chant ABS Chêne Graine

HD 243145 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 248727 Chant ABS Chêne Ambre Graine

HD 248727 Chant ABS Chêne Ambre Graine

Dimensions:
23 x 1, 42 x 1, 340 x 1

Filoxyl Greek - 6704

HD 291424 Chant ABS Woodline Graine

HD 291424 Chant ABS Woodline Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45