KRONOSPAN Romania - 0101

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Graine

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Graine

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Lisse

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Lisse

Dimensions:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Perle

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Perle

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 0110

HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 103

HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 103

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 2, 275 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Graine

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Graine

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Lisse

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Lisse

Dimensions:
16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 25 x 0.33, 25 x 0.33, 30 x 0.33, 32 x 0.33, 35 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 16 x 0.33, 16 x 0.33, 17 x 0.33, 17 x 0.33, 19 x 0.33, 19 x 0.33, 22 x 0.33, 22 x 0.33, 40 x 0.33, 40 x 0.33, 45 x 0.33, 45 x 0.33
HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Perle

HU 30113 Chant Mélaminé Blanc Perle

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 0112

HU 37540 Chant Mélaminé Gris Perle

HU 37540 Chant Mélaminé Gris Perle

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 650 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 0162

HU 172162 Chant ABS Gris Foncé Lisse 100

HU 172162 Chant ABS Gris Foncé Lisse 100

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 205 x 0.45, 205 x 1

KRONOSPAN Romania - 0164

HU 17164 Chant ABS Anthracite Lisse 100

HU 17164 Chant ABS Anthracite Lisse 100

Dimensions:
22 x 1, 42 x 1, 205 x 1

KRONOSPAN Romania - 0190

HU 19015 Chant ABS Noir Lisse 100

HU 19015 Chant ABS Noir Lisse 100

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HU 19015 Chant ABS Noir Perle 101

HU 19015 Chant ABS Noir Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45, 33 x 1
HU 19016 Chant ABS Noir Perle 101

HU 19016 Chant ABS Noir Perle 101

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
HU 19015 Chant ABS Noir Graine 103

HU 19015 Chant ABS Noir Graine 103

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 3, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
HU 19016 ABS Edge Black Pearl 101 Hot-Air

HU 19016 ABS Edge Black Pearl 101 Hot-Air

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2
HU 39015 Chant Mélaminé Noir Graine

HU 39015 Chant Mélaminé Noir Graine

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 39015 Chant Mélaminé Noir Graine brute

HU 39015 Chant Mélaminé Noir Graine brute

Dimensions:
22 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33
HU 39015 Chant Mélaminé Noir Lisse

HU 39015 Chant Mélaminé Noir Lisse

Dimensions:
45 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 0191

HU 17035 Chant ABS Gris Perle XG

HU 17035 Chant ABS Gris Perle XG

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 28 x 3, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 0.8, 205 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 17035 ABS Edge Grey Pearl XG Hot-Air

HU 17035 ABS Edge Grey Pearl XG Hot-Air

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2

KRONOSPAN Romania - 0197

HU 177193 Chant ABS Gris Platine Perle 101

HU 177193 Chant ABS Gris Platine Perle 101

Dimensions:
22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 2, 22 x 0.7

KRONOSPAN Romania - 0375

HD 263375 Chant ABS Érable Perle

HD 263375 Chant ABS Érable Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 264375 ABS Edge Maple Pearl

HD 264375 ABS Edge Maple Pearl

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 700 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 0514

HU 12514 Chant ABS Ivoire Perle XG

HU 12514 Chant ABS Ivoire Perle XG

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 32514 Chant Mélaminé Beige Perle

HU 32514 Chant Mélaminé Beige Perle

Dimensions:
22 x 0.33, 45 x 0.33, 640 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 0540

HU 170540 Chant ABS Gris Perle 101

HU 170540 Chant ABS Gris Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

KRONOSPAN Romania - 0729

HD 280729 Chant ABS Noyer Perle

HD 280729 Chant ABS Noyer Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 48729 Chant Mélaminé Noyer Graine

HD 48729 Chant Mélaminé Noyer Graine

Dimensions:
22 x 0.33, 525 x 0.33, 22 x 0.33, 45 x 0.33

KRONOSPAN Romania - 1700

KRONOSPAN Romania - 5527

HD 245527 Chant ABS Chêne Pierre Graine

HD 245527 Chant ABS Chêne Pierre Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 5529

HD 29535 Chant ABS Angel Wood Graine

HD 29535 Chant ABS Angel Wood Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 7123

HU 11107 Chant ABS Jaune Clair Perle 101

HU 11107 Chant ABS Jaune Clair Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 7648

HD 283058 Chant ABS Wenge Mali Graine

HD 283058 Chant ABS Wenge Mali Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 8100

HU 10980 Chant ABS Blanc Perle 101

HU 10980 Chant ABS Blanc Perle 101

Dimensions:
12 x 1, 15 x 2, 16 x 1, 19 x 0.45, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10980 Chant ABS Blanc Perle fin 107

HU 10980 Chant ABS Blanc Perle fin 107

Dimensions:
16 x 1, 19 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
HU 10980 ABS Edge White Pearl 101 Hot-Air

HU 10980 ABS Edge White Pearl 101 Hot-Air

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2

KRONOSPAN Romania - 8348

HD 29300 Chant ABS Bronze Perle

HD 29300 Chant ABS Bronze Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 8413

HD 298413 Chant ABS Imeneo Clair Lisse

HD 298413 Chant ABS Imeneo Clair Lisse

Dimensions:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1

KRONOSPAN Romania - 8503

HD 262578 Chant ABS Frêne Taormina Perle

HD 262578 Chant ABS Frêne Taormina Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 23 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 8681

HU 101027 Chant ABS Blanc Perle fin 107

HU 101027 Chant ABS Blanc Perle fin 107

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
HU 108681 Chant ABS Blanc Lisse Brillant 90°

HU 108681 Chant ABS Blanc Lisse Brillant 90°

Dimensions:
19 x 1, 22 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 1, 405 x 2

KRONOSPAN Romania - 8685

HU 10113 Chant ABS Blanc Lisse 100

HU 10113 Chant ABS Blanc Lisse 100

Dimensions:
16 x 1, 19 x 1, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 1, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 46 x 2, 54 x 1, 55 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HU 10113 Chant ABS Blanc Graine brute 104

HU 10113 Chant ABS Blanc Graine brute 104

Dimensions:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 116 x 1, 116 x 2
HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 103

HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 103

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 2, 275 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45
HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 109

HU 10113 Chant ABS Blanc Graine 109

Dimensions:
23 x 1, 116 x 1
HU 10113 ABS Edge White Smooth XK

HU 10113 ABS Edge White Smooth XK

Dimensions:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.8, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 0.8, 28 x 1, 28 x 2, 33 x 0.8, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 0.8, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2
HU 10482 Chant ABS Blanc Lisse Brillant 90°

HU 10482 Chant ABS Blanc Lisse Brillant 90°

Dimensions:
19 x 1, 22 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 55 x 2, 405 x 1, 405 x 2

KRONOSPAN Romania - 8995

HD 288995 Chant ABS Coco Bolo Perle

HD 288995 Chant ABS Coco Bolo Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 95 x 0.45, 340 x 1, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - 9455

HD 280544 Chant ABS Noyer Perle

HD 280544 Chant ABS Noyer Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

KRONOSPAN Romania - MG0190

HU 19015 Chant ABS Noir Lisse Brillant 90°

HU 19015 Chant ABS Noir Lisse Brillant 90°

Dimensions:
22 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 1, 405 x 2

KRONOSPAN Romania - MG0514

HU 12516 Chant ABS Beige Lisse Brillant 90°

HU 12516 Chant ABS Beige Lisse Brillant 90°

Dimensions:
22 x 1, 42 x 1, 405 x 1