LESNA Slovenia - 10024 PP

HD 24781 Chant ABS Chêne Graine

HD 24781 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
340 x 0.45

LESNA Slovenia - 10039 NN

HU 13002 Chant ABS Rouge Perle 101

HU 13002 Chant ABS Rouge Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 22 x 0.7

LESNA Slovenia - 10080 NN

HU 19015 Chant ABS Noir Perle 101

HU 19015 Chant ABS Noir Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45, 33 x 1
HU 19015 ABS Edge Black Pearl 101 Hot-Air

HU 19015 ABS Edge Black Pearl 101 Hot-Air

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2

LESNA Slovenia - 10131 RS

HD 241777 Chant ABS Chêne Cartagena Graine

HD 241777 Chant ABS Chêne Cartagena Graine

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 405 x 2

LESNA Slovenia - 10147 RS

HD 243326 Chant ABS Chêne Graine

HD 243326 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 10183 RS

HD 241145 Chant ABS Chêne Graine

HD 241145 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
22 x 2, 42 x 0.45, 260 x 2, 22 x 0.45
HD 243145 Chant ABS Chêne Graine

HD 243145 Chant ABS Chêne Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 10187 SS

HD 280729 Chant ABS Noyer Perle

HD 280729 Chant ABS Noyer Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 10197 RS

HD 244136 Chant ABS Chêne Naturel Graine

HD 244136 Chant ABS Chêne Naturel Graine

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 260 x 2, 275 x 1

LESNA Slovenia - 10268 RS

HD 241146 Chant ABS Chêne Gris Graine

HD 241146 Chant ABS Chêne Gris Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 105 SS

HD 281555 Chant ABS Wenge Perle

HD 281555 Chant ABS Wenge Perle

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 0.45, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 1060 RS

HD 292940 Chant ABS Marbre Canyon Graine

HD 292940 Chant ABS Marbre Canyon Graine

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 340 x 1, 405 x 2

LESNA Slovenia - 1070 RS

LESNA Slovenia - 114 SS

HD 284704 Chant ABS Noyer Aida Perle

HD 284704 Chant ABS Noyer Aida Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 54 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 11548 PP

HD 24354 Chant ABS Chêne Noeud Graine

HD 24354 Chant ABS Chêne Noeud Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 1200 NN

HU 170077 ABS Edge Dark Grey Soft Pearl 107

HU 170077 ABS Edge Dark Grey Soft Pearl 107

Dimensions:
22 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45

LESNA Slovenia - 12025 RS

HD 251796 Chant ABS Tortona Naturel Graine

HD 251796 Chant ABS Tortona Naturel Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 1278 NN

HU 12514 Chant ABS Ivoire Perle XG

HU 12514 Chant ABS Ivoire Perle XG

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 12805 RS

HD 298508 Chant ABS Bois Blanc Graine

HD 298508 Chant ABS Bois Blanc Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 1412 PP

HD 211513 Chant ABS Hêtre Perle

HD 211513 Chant ABS Hêtre Perle

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 115 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 15006 SS

HD 222951 Chant ABS Calvados Perle

HD 222951 Chant ABS Calvados Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 1612 NN

HU 10908 ABS Edge White Pearl 101

HU 10908 ABS Edge White Pearl 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7

LESNA Slovenia - 1630 SS

HU 10113 Chant ABS Blanc Perle 101

HU 10113 Chant ABS Blanc Perle 101

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 1.5, 23 x 2, 23 x 3, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 1.5, 405 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45
HU 10113 ABS Edge White Pearl 101 Hot-Air

HU 10113 ABS Edge White Pearl 101 Hot-Air

Dimensions:
23 x 1, 23 x 2

LESNA Slovenia - 18903 RS

HD 298312 Chant ABS Rigoletto Clair Graine

HD 298312 Chant ABS Rigoletto Clair Graine

Dimensions:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 1, 260 x 2

LESNA Slovenia - 18907 RS

HD 299417 Chant ABS Rigoletto Graine

HD 299417 Chant ABS Rigoletto Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 201 PP

HD 211513 Chant ABS Hêtre Perle

HD 211513 Chant ABS Hêtre Perle

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 115 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 20121 SS

HD 286793 Chant ABS Noyer Baltimore Perle

HD 286793 Chant ABS Noyer Baltimore Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 2019 PP

HD 28494 Chant ABS Noyer Perle

HD 28494 Chant ABS Noyer Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 260 x 0.45

LESNA Slovenia - 2069 PP

HD 243368 Chant ABS Chêne Lancaster Perle

HD 243368 Chant ABS Chêne Lancaster Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 207 PP

HD 28776 Chant ABS Acajou Foncé Graine

HD 28776 Chant ABS Acajou Foncé Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 21016 SS

HD 220344 Chant ABS Cerisier Graine

HD 220344 Chant ABS Cerisier Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 0.8, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 21086 SS

HD 22435 Chant ABS Cerisier Graine

HD 22435 Chant ABS Cerisier Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 2210 PP

HD 280544 Chant ABS Noyer Perle

HD 280544 Chant ABS Noyer Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 223 SS

HD 211586 Chant ABS Hêtre Étuvé Perle

HD 211586 Chant ABS Hêtre Étuvé Perle

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 23023 RS

HD 283005 Chant ABS Zebrano Graine

HD 283005 Chant ABS Zebrano Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 23057 RS

HD 283058 Chant ABS Wenge Mali Graine

HD 283058 Chant ABS Wenge Mali Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 23161 RS

HD 283006 Chant ABS Zebrano Sable Graine

HD 283006 Chant ABS Zebrano Sable Graine

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 242 SS

HD 282229 Chant ABS Wenge Perle

HD 282229 Chant ABS Wenge Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 24296 PP

HD 28775 Chant ABS Acajou Graine

HD 28775 Chant ABS Acajou Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 2463 SS

LESNA Slovenia - 2465 SS

HD 244140 Chant ABS Chêne Classique Graine

HD 244140 Chant ABS Chêne Classique Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45
HD 244303 Chant ABS Chêne Naturel Graine

HD 244303 Chant ABS Chêne Naturel Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 25286 RS

HD 241379 Chant ABS  Chêne Brun Graine

HD 241379 Chant ABS Chêne Brun Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 2680 RS

HD 261298 Chant ABS Frêne Nancy Graine

HD 261298 Chant ABS Frêne Nancy Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 30023 SS

HD 264330 Chant ABS Frêne Diamond Graine

HD 264330 Chant ABS Frêne Diamond Graine

Dimensions:
22 x 2, 23 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 1

LESNA Slovenia - 344 PP

HD 220344 Chant ABS Cerisier Graine

HD 220344 Chant ABS Cerisier Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 260 x 0.8, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 22344 Chant ABS Cerisier Graine

HD 22344 Chant ABS Cerisier Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 405 x 0.45

LESNA Slovenia - 37003 SS

HD 225129 Chant ABS Prunier Foncé Perle

HD 225129 Chant ABS Prunier Foncé Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 38002 SS

HD 268979 Chant ABS Prunellier Perle

HD 268979 Chant ABS Prunellier Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 340 x 2

LESNA Slovenia - 3810 PP

HD 21344 Chant ABS Hêtre Figuratif Graine

HD 21344 Chant ABS Hêtre Figuratif Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 387 SS

HD 263375 Chant ABS Érable Perle

HD 263375 Chant ABS Érable Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 264375 ABS Edge Maple Pearl

HD 264375 ABS Edge Maple Pearl

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 700 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 41010 RS

HD 293091 Chant ABS Driftwood Graine

HD 293091 Chant ABS Driftwood Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 340 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 503 PP

HD 23352 Chant ABS Aulne Graine

HD 23352 Chant ABS Aulne Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 2, 115 x 0.45, 340 x 1, 340 x 2, 42 x 0.45

LESNA Slovenia - 59002 SS

HD 241151 Chant ABS Chêne Brun Graine

HD 241151 Chant ABS Chêne Brun Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 1, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 59875 NN

HU 12516 Chant ABS Beige Perle 101

HU 12516 Chant ABS Beige Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 23 x 2, 33 x 0.45, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 60686 NN

HU 18205 Chant ABS Cappuccino Perle 101

HU 18205 Chant ABS Cappuccino Perle 101

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 2, 32 x 0.8, 32 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 116 x 0.7, 116 x 2, 205 x 0.8, 275 x 0.45, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 609 SS

HD 290501 Chant ABS Titanium Perle

HD 290501 Chant ABS Titanium Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 91208 SS

HD 283700 Chant ABS Noyer Pacifique Perle

HD 283700 Chant ABS Noyer Pacifique Perle

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 2, 23 x 2, 42 x 2, 260 x 2, 275 x 0.45, 275 x 0.8, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 91299 SS

HD 287634 Chant ABS Noyer Graine

HD 287634 Chant ABS Noyer Graine

Dimensions:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 2, 115 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

LESNA Slovenia - 925 SS

HD 271715 Chant ABS Bouleau Neige Perle

HD 271715 Chant ABS Bouleau Neige Perle

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45, 42 x 0.45
HD 272715 ABS Edge Snowy Birch Pearl

HD 272715 ABS Edge Snowy Birch Pearl

Dimensions:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 340 x 1, 340 x 2, 700 x 0.45, 22 x 0.45, 42 x 0.45