Effen kleuren

HU 10113 ABS Kant wit parel 101

HU 10113 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 1.5, 23 x 2, 23 x 3, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 1.5, 405 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10129 ABS Kant wit parel 101

HU 10129 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10482 ABS Kant wit parel 101

HU 10482 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
Custom sizes on request.
HU 10500 ABS Kant wit parel 101

HU 10500 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
22 x 2
Custom sizes on request.
HU 10501 ABS Kant wit parel 101

HU 10501 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
22 x 2
Custom sizes on request.
HU 10908 ABS Kant Wit Parel 101

HU 10908 ABS Kant Wit Parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
Custom sizes on request.
HU 10911 ABS Kant wit parel 101

HU 10911 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10980 ABS Kant wit parel 101

HU 10980 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
12 x 1, 15 x 2, 16 x 1, 19 x 0.45, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 101000 ABS Kant wit fijne parel 107

HU 101000 ABS Kant wit fijne parel 107

Afmetingen:
42 x 1
Custom sizes on request.
HU 101027 ABS Kant wit fijne parel 107

HU 101027 ABS Kant wit fijne parel 107

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10908 ABS Kant wit structuur golf 105

HU 10908 ABS Kant wit structuur golf 105

Afmetingen:
22 x 2
Custom sizes on request.
HU 101027 ABS Kant wit glad 100

HU 101027 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 0.8, 42 x 2, 205 x 0.8, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10113 ABS Kant wit glad 100

HU 10113 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
16 x 1, 19 x 1, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 25 x 1, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 46 x 2, 54 x 1, 55 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 42 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10119 ABS Kant wit glad 100

HU 10119 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
22 x 2
Custom sizes on request.
HU 10129 ABS Kant wit glad 100

HU 10129 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10482 ABS Kant wit glad 100

HU 10482 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10911 ABS Kant wit glad 100

HU 10911 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 2, 205 x 1, 205 x 2
Custom sizes on request.
HU 10980 ABS Kant wit glad 100

HU 10980 ABS Kant wit glad 100

Afmetingen:
12 x 1, 16 x 1, 16 x 2, 19 x 1, 19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 0.8, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 54 x 2, 405 x 0.45, 405 x 0.8, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45, 23 x 0.45, 42 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 10113 ABS Kant Wit Diep Porie 104

HU 10113 ABS Kant Wit Diep Porie 104

Afmetingen:
22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 116 x 1, 116 x 2
Custom sizes on request.
HU 101027 ABS Kant wit parel 101

HU 101027 ABS Kant wit parel 101

Afmetingen:
28 x 2
Custom sizes on request.
HU 19015 ABS Kant Zwart Diep Porie 104

HU 19015 ABS Kant Zwart Diep Porie 104

Afmetingen:
22 x 1, 23 x 2, 42 x 1
Custom sizes on request.
HU 19015 ABS Kant zwart parel 101

HU 19015 ABS Kant zwart parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 42 x 0.45
Custom sizes on request.
HU 19016 ABS Kant zwart parel 101

HU 19016 ABS Kant zwart parel 101

Afmetingen:
23 x 1, 23 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2
Custom sizes on request.
HU 19015 ABS Kant zwart fijne parel 107

HU 19015 ABS Kant zwart fijne parel 107

Afmetingen:
23 x 0.6, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.6, 205 x 1, 205 x 2
Custom sizes on request.
HU 19015 ABS Kant zwart parel XG

HU 19015 ABS Kant zwart parel XG

Afmetingen:
16 x 1, 23 x 1, 23 x 2, 42 x 1, 205 x 2, 405 x 1
Custom sizes on request.
HU 190999 ABS Kant zwart rustiek structuur XC

HU 190999 ABS Kant zwart rustiek structuur XC

Afmetingen:
23 x 1
Custom sizes on request.
HU 13390 ABS Kant rood parel XG

HU 13390 ABS Kant rood parel XG

Afmetingen:
23 x 2, 33 x 2, 43 x 2, 116 x 2
Custom sizes on request.
HU 13098 ABS Kant rood glad 100 glans 10°

HU 13098 ABS Kant rood glad 100 glans 10°

Afmetingen:
22 x 1, 22 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 205 x 1, 205 x 2
Custom sizes on request.
HU 13000 ABS Kant rood parel 101

HU 13000 ABS Kant rood parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 116 x 1, 116 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
Custom sizes on request.
HU 13002 ABS Kant rood parel 101

HU 13002 ABS Kant rood parel 101

Afmetingen:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 2, 28 x 2, 42 x 2, 116 x 0.45, 22 x 0.7
Custom sizes on request.