Behrens & Wöhlk Group - H15 Bütten BeColor

HD 211586 кромка ABS бук пареный жемчуг

HD 211586 кромка ABS бук пареный жемчуг

Размеры:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 2, 25 x 2, 28 x 2, 32 x 2, 42 x 2, 340 x 0.45, 405 x 1, 405 x 2, 22 x 0.45

Behrens & Wöhlk Group - U23 Perle BeColor

HU 122507 кромка ABS бежевая жемчуг XG

HU 122507 кромка ABS бежевая жемчуг XG

Размеры:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Behrens & Wöhlk Group - U61 Perle BeColor

HU 17815 кромка ABS серая жемчуг XG

HU 17815 кромка ABS серая жемчуг XG

Размеры:
22 x 0.45, 22 x 1, 23 x 2, 25 x 1, 42 x 2, 205 x 0.45, 205 x 1, 205 x 2
HU 17963 кромка ABS серая жемчуг XG

HU 17963 кромка ABS серая жемчуг XG

Размеры:
22 x 0.45, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 1, 205 x 2, 275 x 0.45, 22 x 0.45

Behrens & Wöhlk Group - U77 Perle BeColor

HU 17035 кромка ABS серая жемчуг XG

HU 17035 кромка ABS серая жемчуг XG

Размеры:
19 x 2, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 0.8, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 0.45, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 28 x 3, 32 x 1, 32 x 2, 33 x 0.45, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 0.45, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 55 x 2, 205 x 0.7, 205 x 0.8, 205 x 2, 405 x 0.45, 405 x 1, 22 x 0.45, 22 x 0.7, 23 x 0.45, 42 x 0.45
HU 17035 ABS Edge Grey Pearl XG Hot-Air

HU 17035 ABS Edge Grey Pearl XG Hot-Air

Размеры:
23 x 1, 23 x 2

Behrens & Wöhlk Group - W10 Perle BeColor

HU 101000 кромка ABS белая жемчуг XG

HU 101000 кромка ABS белая жемчуг XG

Размеры:
22 x 0.45, 22 x 0.7, 22 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 23 x 2, 28 x 1, 28 x 2, 32 x 2, 33 x 1, 33 x 2, 42 x 1, 42 x 2, 43 x 1, 43 x 2, 205 x 0.7, 205 x 1, 205 x 2, 405 x 0.45, 22 x 0.45, 22 x 0.7
HU 101000 ABS Edge White Pearl XG Hot Air

HU 101000 ABS Edge White Pearl XG Hot Air

Размеры:
23 x 1, 23 x 2