Star-filled Created with Sketch.

HRANIPUR PUR 45 - PUR Prepolymer

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení Počet ks v balení
800 g
12
 

Popis produktu

S tímto lepidlem dosáhnete dokonalého výsledku při konstrukčním lepení. Díky své pevnosti, odolnosti vůči vodě, teplu a stárnutí je ideálním pomocníkem při spojování nejrůznějších povrchů.

Příklady použití:

Lepení:

  • dřeva
  • vláknitého cementu
  • kovů
  • sendvičových desek s polystyrénem
  • polyuretanu
  • PVC
  • skleněných vat
  • minerálních vln s různými povrchovými úpravami
  • MFD desek

Charakteristika:

Hranipur 45 je jednokomponentní polyuretanové lepidlo hnědé barvy, které má široké využití. Lepidlo je silné, vodovzdorné a teplovzdorné. Vytvrzuje se působením vzduchu a vlhosti na lepené povrchy.

Viskozita Brookfield při 23 °C g7/20 ot/min

4 000–10 000

mPas

Otevřená doba při 23 °C, pokojové vlhkosti 50 %

25–45

min

Pro dosažení nejlepších výsledků:

Vlhkost lepeného materiálu

Teplota materiálu, prostředí a lepidla

Lisovací čas

 

8–10

18–22

120

 

%

°C

min

Aplikace:

Před aplikací dbejte na to, aby všechny materiály byly čisté, bez prachu a mastnoty. Po očištění můžete začít lepit. Lepidlo naneste na materiál, který je bez laku či barvy. Po nanesení připojte k druhému povrchu a zalisujte k sobě. V případě, že chcete zkrátit dobu lisování, navlhčete jeden z lepených materiálů.

Dobu tvrdnutí ovlivňuje hodnota vlhkosti. Když je vlhkost nízká, doba tvrdnutí se prodlužuje a naopak. S vyšší vlhkostí lepených povrchů se také zvyšuje pěnivost lepidla.

Mechanické, torzní, tahové a tlakové zkoušky provádějte zhruba po 24 hodinách.

Při lepení nepokládejte do blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jisker, mohlo by dojít ke vzplanutí.

Lepidlo z aplikačního nářadí doporučujeme čistit prostředkem Hraniclean 03 (nevytvrzené lepidlo) nebo Hraniclean 04 (vytvrzené lepidlo).

Další informace najdete v technickém a bezpečnostním listu.

Balení a skladování:

Uchovávejte v originálním a uzavřeném balení při teplotě 10–30 °C. Trvanlivost je při správném skladování 9 měsíců.