Star-filled Created with Sketch.

HRANITHERM 10.860 PUR natur - tavné lepidlo

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení
1 kg mini-cartridge
 

Popis produktu

Naše tavné lepidlo Hranitherm PUR nabízíme také v balení mini-patron v hliníkové folii. Lepidla Hranitherm PUR v minipatronách jsou vhodná do menších olepovacích strojů s tavnou vaničkou.

Aplikace:

Vhodné pro olepovací stroje s tavnou vaničkou. Při použití tavného lepidla dodržujte aplikační teplotu a pravidelně ji kontrolujte měřením na válečku. Teplota uvedená na ovládacím panelu olepovacího stroje může být od skutečné teploty odlišná. Nižší teplota lepidla může ovlivnit délku otevřeného času a následně snížit kvalitu lepeného spoje. Při vyšší teplotě dochází k degradaci lepidla s vlivem na barvu, viskozitu a adhezi. Při olepování různých druhů materiálů doporučujeme pravidelné testování pevnosti a kvality olepení. Doporučená teplota prostředí a materiálů je 15–25° C.

Zbylé, nezreagované lepidlo na nábytkových dílcích vyčistěte pomocí přípravku Hraniclean 01 (08). V tavném zařízení použijte přípravek PUR-cleaner 890 ve formě granulátu (modrá barva) k vytlačení/vyčištění lepidla z tavné vaničky.

Charakteristika:

Mírně plněné tavné lepidlo Hranitherm 10.860 PUR je vhodné pro lepení hran na profesionálních olepovacích strojích. Tímto způsobem olepování vytvoříte spoj s vysokou odolností vůči vodě a teplu. Dobré výsledky aplikace s válečkovým nanášením.

  • Velmi vysoká pevnost
  • Čisté obrábění
  • Snadné zpracování díky řízené reaktivitě 
  • Po zesítění vysoká tepelná odolnost, voděodolnost a flexibilita za studena
  • Použití na olepovacích strojích s tavnou vaničkou na granulovaná lepidla
Typ lepidla Polyuretan
Forma Mini-patrona
Barva Natur - béžová
Viskozita, Brookfield 140 °C 55 000 ± 15 000 mPas
Otevřená doba ~ 10 sekund
Aplikační teplota 140 – 160 °C
Reakční čas (dle podmínek prostředí) 3 - 5 dní
Obsah organických těkavých látek (VOC) 0 g/l
Hustota 1,2 g/cm3

Příklady použití:

  • Lepení ABS hran s primerem
  • Lepení laminových hran
  • Lepení dýhových hran
  • Lepení PVC a PP hran

Balení a skladování:

1 kg balení mini-patron v hliníkové folii. Uchovávejte v originálním obalu. Trvanlivost 12 měsíců, pokud je skladováno v uzavřených obalech na chladném a suchém místě při teplotě 15 - 25°C.

Další informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu výrobku.