Star-filled Created with Sketch.

HRANITHERM 608.31 bílé - EVA tavné lepidlo

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení
20 kg granule
 
5 kg granule
 

Popis produktu

Aplikace:

Při použití tavného lepidla dodržujte aplikační teplotu a pravidelně ji kontrolujte měřením na válečku nebo dýze. Teplota uvedená na ovládacím panelu olepovacího stroje může být od skutečné teploty odlišná. Nižší teplota lepidla může ovlivnit délku otevřeného času a následně snížit kvalitu lepeného spoje. Při vyšší teplotě dochází k degradaci lepidla s vlivem na barvu, viskozitu a adhezi. Při olepování různých druhů materiálů doporučujeme pravidelné testování pevnosti a kvality olepení. Doporučená teplota prostředí a materiálů je 15–25° C.

Zbylé lepidlo na nábytkových dílcích vyčistěte pomocí přípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použijte přípravek Jowat 236.50.

Příklady použití:
  • lepení ABS hran s primerem
  • lepení PVC hran
  • lepení laminových (FALZ) hran
  • lepení dýhových hran
  • obalování profilů

Balení a skladování:

Uchovávejte v originálním obalu. Při skladování v uzavřených obalech na chladném a suchém místě při teplotě do 20 °C má trvanlivost 24 měsíců.

Charakteristika:

Bílé tavné lepidlo Hranitherm 608.30 na bázi EVA je vhodné pro lepení hran na olepovacích strojích s pomalým strojním posuvem. Vyznačuje se dobrou smáčivostí, velkou lepicí silou a delším otevřeným časem.

Viskozita Brookfield (200 °C s27/2 rpm)50 000–70 000mPas
Bod měknutí (kroužek a kulička)92–102°C
Hustota při 20 °C1,00g/cm3
Vhodné pracovní podmínky:
Teplota v nádobě
Teplota na válci
Vlhkost materiálu
Ideální rychlost posuvu
 
160–190
190–220
8–12
4–8
 
°C
°C
%
m/min