Star-filled Created with Sketch.

JOWATHERM 286.30 transparent - EVA tavné lepidlo

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení
1 patrona pro Holz-Her
 
11,8 kg (48 ks) Holz-Her
 

Popis produktu

Aplikace:

Při použití tavného lepidla dodržujte aplikační teplotu a pravidelně ji kontrolujte měřením na válečku nebo dýze. Teplota uvedená na ovládacím panelu olepovacího stroje může být od skutečné teploty odlišná. Nižší teplota lepidla může ovlivnit délku otevřeného času a následně snížit kvalitu lepeného spoje. Při vyšší teplotě dochází k degradaci lepidla s vlivem na barvu, viskozitu a adhezi. Při olepování různých druhů materiálů doporučujeme pravidelné testování pevnosti a kvality olepení. Doporučená teplota prostředí a materiálů je 15–25° C.

Zbylé lepidlo na nábytkových dílcích vyčistěte pomocí přípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použijte přípravek Jowat 236.50.

Charakteristika:

Transparentní tavné lepidlo Jowatherm 286.30 na bázi EVA je vhodné pro lepení hran na olepovacích strojích s pomalým až středně rychlým posuvem.

Viskozita Brookfield (200 °C s27/2 rpm) 50 000 mPas
Bod měknutí (Kofler) 90 °C
Hustota při 20 °C 1,05 ± 0,05 g/cm3
Vhodné pracovní podmínky:
Teplota zpracování
Ideální rychlost posuvu
Otevřený čas při 190 °C
 
180–200
10–40
9 ± 2
 
°C
m/min
s

Balení a skladování:

Uchovávejte v originálním obalu. Při skladování v uzavřených obalech na chladném a suchém místě při teplotě do 20 °C má trvanlivost 24 měsíců.

Příklady použití:
  • lepení ABS hran s primerem
  • lepení laminových hran
  • lepení dýhových hran
  • lepení PVC a PP hran

Transparentní neplněné tavné lepidlo na bázi EVA v patronách je určené pro lepení nábytkových hran v Holz-Her patronových zařízeních.