Star-filled Created with Sketch.

PUR Cleaner 892 HL čistič PUR lepidel

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Balení
10 kg
 
1 kg
 

Popis produktu

Tekutý čistič pro polyuretanové systémy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

  • Čištění tavných zařízení po použití PUR lepidel

CHARAKTERISTIKA:

Olejovitá kapalina na bázi polyolů sloužící jako čisticí prostředek pro předměty znečištěné polyuretany a reaktivními taveninami, např. tavné či aplikační zařízení.

Aplikační teplota

180 °C

Bod vzplanutí

Cca 240 °C

Mísitelnost s vodou

Zcela nemísitelný

Teplota vznícení

Cca 370 °C

Hustota

1,13 g/cm3

APLIKACE:

Prostředek PUR Cleaner 892 HL zahřejte na teplotu 180 °C v termoolejové nádobě s termostatem (nepřehřívejte). Do čisticí lázně vložte znečištěné díly na 3–4 hodiny. Za tuto dobu se polyuretan rozpustí a nečistoty mohou být snadno odstraněny proudem vody. Před použitím důkladně odstraňte čisticí prostředek a osušte všechny díly. Výrobek PUR cleaner 892 HL je vhodný pro několikanásobné použití. S horkým čisticím prostředkem zacházejte opatrně, aby nedošlo k potřísnění a popálení.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Plastový kanystr 10 kg. Uchovávejte v originálním obalu. Trvanlivost 12 měsíců, pokud je skladováno v uzavřených obalech na chladném a suchém místě při teplotě 15 - 25°C.

Další informace naleznete v technickém a bezpečnostním listu výrobku.